INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro pn. ”wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu”   Konkurs ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 169 Prezydenta Bytomia z dnia 15 kwietnia…

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU poniżej 30 000 euro pn. ”Udzielanie świadczeń zdrowotnych”   Konkurs ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 169 Prezydenta Bytomia z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień…