Witamy na stronie Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

Celem działalności Centrum jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin. Zapewniamy wsparcie kompetentnej kadry, w zakresie terapii uzależnień, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej. Prowadzimy też działalność profilaktyczną, informacyjną oraz szkoleniową w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych  i związanych z innymi uzależnieniami.  Placówka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 19:00, piątek w godzinach 7:00 – 15:00. Pomoc w placówce jest nieodpłatna dla mieszkańców Bytomia.

centrum_interwencji
Zapewniamy wsparcie kompetentnej kadry w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej.


Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu reprezentowane przez
dyrektora, ul. Tarnogórska 3, 41-902 Bytom, e-mail: sekretariat@interwencja.bytom.pl
Inspektorem ochrony danych jest Jolanta Sroka, e-mail: iod.cpubytom@gmail.com

CLOSE
CLOSE