szkolenia2

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Uzależnienia od alkoholu: celem zajęć przekazanie uczniom informacji, jakie konsekwencje niesie za sobą sięganie po alkohol, ukazanie wpływu alkoholu na organizm człowieka, jego życie i otoczenie.
 2. Uzależnienie od nikotyny i e-papierosy: celem zajęć jest przekazanie oraz poszerzenie wiedzy uczniów na temat szkodliwości palenia papierosów i papierosów elektronicznych.
 3. Narkotyki i dopalacze przekazanie uczniom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.
 4. Uzależnienia od nowych mediów: uświadomienie i przekazanie uczniom informacji
  o zagrożeniach dla zdrowia i życia związanych z uzależnieniem od Internetu, telefonu, komputera, gier komputerowych oraz czym jest i jakie zagrożenie niesie ze sobą cyberprzemoc.
 5. HIV/AIDS – wybór partnera

Szkolenia są prowadzone metodą warsztatowo-wykładową.  Czas trwania zajęć wynosi 2×45 minut.

Ogólny schemat warsztatów:

1. Rozumienie pojęcia uzależnienia oraz poszerzenie wiedzy na temat związanych z tym zagrożeń. 2. Poznanie wpływu danej substancji na organizm człowieka.
3. Nabycie wiedzy dotyczącej faz uzależnienia. 4. Poznanie konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych 5. Poszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień – objawów oraz konsekwencji dla osoby chorej i jej otoczenia. 6. Zapoznanie z możliwościami uzyskania pomocy oraz ofertą placówek zajmujących się problemem uzależnienia.

SZKOLENIA DLA GRUP ZAWODOWYCH:

funkcjonariuszy policji, pedagogów i nauczycieli, psychologów, pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, pracowników służb medycznych, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych

 1. Zagrożenia wynikające z korzystania z wirtualnego świata (fonoholizm, uzależnienie od gier komputerowych)
 2. Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży.
 3. Interwencja w rodzinie z problemem uzależniania – problematyka współuzależnienia, sytuacja dziecka w rodzinie
 4. FAS – rozpoznawanie, przekazywanie informacji dotyczących spożywania alkoholu w ciąży.

Szkolenia są prowadzone metodą warsztatowo-wykładową.  Szczegółowa tematyka oraz czas trwania szkolenia jest dostosowana do zgłaszanych potrzeb.

SZKOLENIA DLA RODZICÓW:

Uzależnienie od alkoholu – eksperymentowanie,czynniki ryzyka, jak rozmawiać z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu.

 1. Zagrożenia wynikające z korzystania z wirtualnego świata (fonoholizm, uzależnienie od gier komputerowych)
 2. Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży.

Szkolenia są prowadzone metodą warsztatowo-wykładową.  Szczegółowa tematyka oraz czas trwania szkolenia jest dostosowana do zgłaszanych potrzeb.

Skip to content