terapia

Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu

 

Psychoterapia uzależnienia od alkoholu prowadzona jest w systemie ambulatoryjnym. Program terapeutyczny obejmuje:

– udział w grupie terapeutycznej (grupa psychoedukacyjna) – 1 raz w tygodniu, wtorek
godz. 16.00- 18.30
– udział w grupie terapeutycznej (grupa zadaniowa) – 1 raz w tygodniu, czwartek
godz. 16.00- 18.30

Terapia składa się z dwóch etapów:

 

Etap I podstawowy trwający max 6 miesięcy

Etap II pogłębiony trwający ok.12 miesięcy

Celem zajęć jest:
– zdobycie wiedzy na temat uzależnienia;
– poznanie specyfiki choroby i jej mechanizmów
– zapobieganie nawrotom choroby
– rozwiązywanie problemów bieżących w związku z życiowymi sytuacjami kryzysowymi
– osiągnięcie zmian w kierunku osobistego rozwoju

Grupa dla osób współuzależnionych

Cykl spotkań psychoedukacyjnych dla współuzależnionych członków rodziny osoby uzależnionej, które żyją i są emocjonalnie związane z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków lub innych zachowań nałogowej.

Grupa psychoedukacyjna dla rodziców dzieci uzależnionych, eksperymentujących i zagrożonych od substancji psychoaktywnych.

 Celem spotkań psychoedukacyjnych jest nabycie przez rodziców wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia i możliwości pomocy ze strony lokalnego systemu wsparcia, nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz poprawy komunikacji i relacji dziecka z otoczeniem.