terapia

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Psychoterapia uzależnienia od alkoholu prowadzona jest w systemie ambulatoryjnym.
Program terapeutyczny obejmuje:

– Etap I podstawowy: udział w grupie terapeutycznej (grupa psychoedukacyjna) – 1 raz w tygodniu, wtorek godz. 16.00- 18.30, maksymalnie 6 miesięcy
– Etap II pogłębiony: udział w grupie terapeutycznej (grupa zadaniowa) – 1 raz w tygodniu, czwartek
godz. 16.00- 18.30, ok. 12 miesięcy

Celem zajęć jest:
– zdobycie wiedzy na temat uzależnienia;
– poznanie specyfiki choroby i jej mechanizmów
– zapobieganie nawrotom choroby
– rozwiązywanie problemów bieżących w związku z życiowymi sytuacjami kryzysowymi
– osiągnięcie zmian w kierunku osobistego rozwoju

GRUPA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNA tzw. REDUKCJI SZKÓD

Grupa edukacyjno-terapeutyczna jest grupą otwartą. Kwalifikacja uczestnictwa w grupie odbywa się po wcześniejszej rozmowie z terapeutą uzależnień. Spotkania grupowe są prowadzone 1 raz w tygodniu, w  poniedziałek , w godzinach od 10:00 do 12:00

Celem zajęć jest:
– zdobycie podstawowej wiedzy na temat uzależnienia;
– poznanie specyfiki choroby i jej mechanizmów
– zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej
– rozwiązywanie problemów bieżących w związku z życiowymi sytuacjami kryzysowymi
– redukowanie szkód spowodowanych używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

GRUPA DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH

Cykl spotkań psychoedukacyjnych dla współuzależnionych członków rodziny osoby uzależnionej, które żyją i są emocjonalnie związane z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków lub innych zachowań nałogowych. Spotkania grupowe są prowadzone 1 raz w tygodniu.

GRUPA EDUKACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI UZALEŻNIONYCH I ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

 Celem spotkań psychoedukacyjnych jest nabycie przez rodziców wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia i możliwości pomocy ze strony lokalnego systemu wsparcia, nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz poprawy komunikacji i relacji z dzieckiem.

PROGRAM FRED GOES NET

Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów.  Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego.

 

 

Skip to content