Przy Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu działa punkt konsultacyjny:

  • Punkt Konsultacyjny porad prawnych

Prawnik udziela porad w każdą środę 16.00-18.00, bezpłatnie dla mieszkańców Bytomia w zakresie:

– alimentacja
– opieka nad dziećmi
– sprawy rozwodowe i o separację
– sprawy dotyczące przemocy w rodzinie

 

Na konsultacje do w/w Punktu można umówić się telefonicznie 32 787 75 22.