Przy Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu działa punkty konsultacyjne:

  • Punkt Konsultacyjny porad prawnych

Prawnik udziela porad w każdą środę 16.00-18.00, bezpłatnie dla mieszkańców Bytomia w zakresie:

– alimentacja
– opieka nad dziećmi
– sprawy rozwodowe i o separację
– sprawy dotyczące przemocy w rodzinie

Na konsultacje do w/w Punktu można umówić się telefonicznie 32 787 75 22.

 

  • Punkt Konsultacyjny porad dla osób uzależnionych

Specjalista udziela porad w każdy czwartek w godzinach 10.00-12.30, bezpłatnie dla mieszkańców Bytomia w zakresie:

– prowadzenie poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz używających środków psychoaktywnych
– udzielanie porad rodzinom i bliskim osób używających środków psychoaktywnych

Konsultacje odbywają w Bytomskim Centrum Kultury, Plac Karin Stanek 1 pok. 202a.
Na wizytę należy umówić się telefonicznie 531-320-296.