zespol

Aleksandra Przybyła  , Dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Anna Górska , Główna Księgowa

Zdzisława Steiner , Windykacja

Jolanta Sroka, Sekretariat

Aneta Słodczyk, Kadry i Płace

 

DZIAŁ TERAPEUTYCZNO – PROFILAKTYCZNY

Zespół Działu Terapii to psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnień, specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholodzy specjalizujący się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną.

Przyjdź i krótko określ swój problem, a my wskażemy osobę, z którą będziesz mógł/ mogła efektywnie pracować. Najlepiej uprzednio zadzwoń, żebyś nie musiał/a czekać.

 

Ewa Wahl
Kierownik działu terapeutyczno-profilaktycznego , Psycholog,
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji,
Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Certyfikowany realizator programu profilaktycznego „Fred goes net”,
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z rodzin z problemem uzależnień

Beata Klocek

Z-ca kierownika działu terapeutyczno-profilaktycznego
Pedagog resocjalizacyjny, pracownik socjalny
Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z rodzin z problemem uzależnień oraz szkolenia dla pracowników służb społecznych,
Członek zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bytomiu

Karolina Gawliczek

Pedagog resocjalizacyjny,
Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia,
Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin,
Koordynator  projektu „Lepszy start”

Justyna Rup

Pedagog resocjalizacyjny,
Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji,
Certyfikowany realizator programu profilaktycznego „Fred goes net”,
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin

Dominika Sztukowska

Psycholog,
Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji,
Psychoterapeuta ericksonowski w trakcie szkolenia,
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin.

Edyta Krzyszkowska-Kurp

Pedagog resocjalizacyjny
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin

Malwina Krzyżanowska

Psycholog,
Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia,
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin.

Jacek Dudziak

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień,
Absolwent Specjalistycznego Szkolenia  w dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od narkotyków – Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie.
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin.

Marlena Dobosz-Matysiak

Psycholog,
Psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie certyfikacji,
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia.