zespol

            Aleksandra Przybyła  , Dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

            Anna Górska , Główna Księgowa

            Zdzisława Steiner , Windykacja

            Jolanta Sroka, Sekretariat

            Aneta Słodczyk, Kadry i Płace

DZIAŁ TERAPEUTYCZNO – PROFILAKTYCZNY

Zespół Działu Terapii to psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnień,   specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholodzy specjalizujący się w pracy z osobami uzależnionymi, zagrożonymi uzależnieniem oraz z członkami ich rodzin.

Ośrodek prowadzi również działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także działalność szkoleniową skierowaną do różnych grup zawodowych.

Przyjdź i krótko określ swój problem, a my wskażemy osobę, z którą będziesz mógł/ mogła efektywnie pracować. Najlepiej uprzednio zadzwoń, żebyś nie musiał/ a czekać.

            Ewa Wahl
Kierownik działu terapeutyczno-profilaktycznego.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji.

Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Certyfikowany realizator programu profilaktycznego „Fred goes net”.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z rodzin z problemem uzależnień.

            Beata Klocek

Pedagog resocjalizacyjny, pracownik socjalny.

Superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową, konsultacje małżeńskie i rodzinne dla osób z rodzin

wieloproblemowych oraz szkolenia dla pracowników służb społecznych.

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bytomiu.

            Karolina Gawliczek

Pedagog resocjalizacyjny.

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin.

Certyfikowany realizator programu profilaktycznego „Fred goes net”.

            Justyna Rup

Pedagog resocjalizacyjny.

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Certyfikowany realizator programu profilaktycznego „Fred goes net”.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin.

            Edyta Krzyszkowska-Kurp

Pedagog resocjalizacyjny.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin.

            Malwina Krzyżanowska

Psycholog.

Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie certyfikacji, asystent psychodramy, specjalista ds. psychodietetyki.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin.

            Jacek Dudziak

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień.

Absolwent Specjalistycznego Szkolenia  w dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od narkotyków – Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin.

            Marlena Dobosz-Matysiak

Psycholog.

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie certyfikacji.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia.

            Michał Cudak

Psycholog.

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia.

Certyfikowany realizator programu profilaktycznego „Fred goes net”.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień i dla członków ich rodzin.