pomoc

Udzielamy pomocy osobom:

– uzależnionym od alkoholu
– uzależnionym od narkotyków
– uzależnionym od hazardu lub innych czynności tj. siecioholizmu, fonoholizmu, zakupoholizmu, pracoholizmu itp.
– zagrożonym uzależnieniami
– rodzinom, bliskim i przyjaciołom osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami

Oferujemy:

– konsultacje indywidualne i rodzinne
– psychoterapię indywidualną
– psychoterapię grupową dla osób uzależnionych i osób współuzależnionych
– poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne
– szkolenia dla pracowników szkół i służb społecznych
– psychoedukacje rodziców
– zajęcia profilaktyczne dla uczniów bytomskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Gwarantujemy bezpłatną, profesjonalną pomoc:

– psychologów
– psychoterapeutów
– specjalistów psychoterapii uzależnień
– specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– prawnika

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dostępną w zakładce Dział Terapeutyczno-Profilaktyczny