PLAKATRusza rekrutacja do projektu  „Lepszy Start”

             Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom od 1.X.2018r. rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu „Lepszy Start” dofinansowanego  z Funduszy Europejskich.

             Projekt ma na celu adaptację społeczną i zawodową osób w wieku od 16-21 r.ż., wykluczonych  lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w skutek używania substancji psychoaktywnych, zdemoralizowanych, zagrożonych demoralizacją w wyniku uzależnienia lub zagrożonych uzależnieniem.
Każdy z uczestników projektu będzie miał opracowaną indywidualną ścieżkę  reintegracyjną, która będzie uzależniona od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, edukacyjnej. Ścieżka będzie uwzględniała predyspozycje uczestnika, a jednocześnie będzie ukierunkowana na uzupełnienie braków.

             W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w terapii grupowej mającej na celu zapobieganie sięganiu po środki psychoaktywne, nabycie umiejętności radzenia z emocjami, nauka poprawnej komunikacji, nauka asertywności. Atrakcyjną częścią projektu będą również alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Młodzież będzie uczestniczyć w wyjściach rekreacyjnych ( kino, teatr, kręgle, ścianka wspinaczkowa, park trampolin). Dodatkowo uczestnicy będą brali udział w treningach kompetencji społecznych takich jak: kulinarny, budżetowy, wychowawczy, obywatelski. Każdy uczestnik będzie mógł również skorzystać z konsultacji lekarskich oraz prawnych. W celu wzmocnienia więzi i relacji panujących w rodzinie oraz najbliższym środowisku uczestnika, projekt zakłada uczestniczenie młodzieży wraz z rodziną w Terapii Wielorodzinnej.

             Dodatkowym atutem projektu Lepszy Start będą warsztaty z wizażystą – stylistą, które  uświadomią młodzieży, że w dzisiejszych czasach to, w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Zajęcia te będą miały na celu zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Poprzez nabycia umiejętności zasad dress codu, oraz sposobów autoprezentacji i wizażu,  młodzież nabędzie kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach strategicznych dla własnego rozwoju zawodowego.

Zaplanowano również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu.

             Ostatnim etapem realizacji projektu będą działania z zakresu integracji zawodowej, która polegać będzie na zajęciach z doradcą zawodowym oraz uczestnictwo w certyfikowanych kursach zawodowych oraz stażach.

             Uczestników do projektu będą rekrutować pracownicy Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy wraz z rodzicem/ opiekunem na spotkanie informacyjne dnia 21.11.2018r.  o godzinie 16.00-18.00 lub 27.11.2018r. o godzinie. 10.00-12.00 w sali wykładowej Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Osoby do kontaktu :

Karolina Gawliczek oraz Ewa Wahl

(32/ 787 75 22 lub 32/ 389-00-77)