DZIAŁ TERAPEUTYCZNO-PROFILAKTYCZY prowadzi szeroki zakres oddziaływań terapeutycznych zarówno w formie indywidualnej, jak  i grupowej.

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie:

  • Prowadzenia konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniami.
  • Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na etapie podstawowym i pogłębionym.
  • Realizacji programu dla osób eksperymentujących z cannabinoidami – Program CANDIS
  • Prowadzenia konsultacji i terapii w zakresie uzależnień behawioralnych (czynnościowych) tj. hazardu, siecioholizmu, fonoholizmu, zakupoholizmu, seksoholizmu, pracoholizmu itp.
  • Prowadzenia konsultacji i terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób współuzależnionych.
  • Prowadzenia konsultacji dla małżeństw i rodzin w zakresie problematyki uzależnień.
  • Prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).
  • Prowadzenia zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Bytomia         w zakresie uzależnień.
  • Szkolenia służb i pracowników innych instytucji w mieście w zakresie uzależnień.
  • Udzielania porad prawnych dla osób korzystających z pomocy Centrum.

Pomoc w naszej placówce udzielana jest nieodpłatnie. Do rozpoczęcia leczenia nie jest konieczne skierowanie od lekarza POZ. Osoby do 18 roku życia na pierwszą wizytę zgłaszają się na ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym. Wszelkich informacji na temat odpowiedniej formy leczenia przekazujemy podczas wstępnej konsultacji  prowadzonej przez  terapeutę.

Dział Terapeutyczno-Profilaktyczny jest czynny w godzinach:

Poniedziałek – Czwartek 7.30 – 19.00

Piątek. 7.30 – 15.00

plan działu terapii

 tel. 32 787 75 22 lub 32/ 389-00-77