Nowa odsłona Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

DSC00057

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 31.12.2018r. zakończyło modernizację budynku, która została dostosowana do potrzeb realizacji projektu „Lepszy Start”. Program Terapii dla Młodzieży to projekt  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFRR), którego łączna wartość to 1.043.961,00 zł. Projekt realizowany był od 29.12.2016r. – 31.12.2018r.
Celem projektu Program Terapii dla Młodzieży było dostosowanie pomieszczeń
do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej dla osób, w tym młodzieży, eksperymentujących lub uzależnionych od środków psychoaktywnych, uzależnionych
od alkoholu, rodzin osób uzależnionych oraz rodzin z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres robót w budynku obejmował:  prace remontowe parteru i I piętra, w tym:

  • modernizację klatki schodowej i korytarza,
  • adaptację byłych pomieszczeń Hostelu i OIK-u na parterze budynku dostosowując pomieszczenia na rzecz prowadzenia projektu Lepszy Start,
  • remont posadzek, sufitów kasetonowych, ścian, wymiany drzwi wewnętrznych
    i zewnętrznych, wyburzenia ścian działowych w celu powiększenia pomieszczeń, montażu rolet zewnętrznych na oknach parteru, remontu łazienek wraz z nowym podziałem i dostosowaniem do os. niepełnosprawnych, zakup podstawowego wyposażenia, w tym min. mebli, komputerów, sprzętu biurowego, alkomatu,
  • instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o

Nowo powstałe pomieszczenia wykorzystywane są od 7.01.2019r.  w związku z realizacją przez Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom projektu Lepszy Start, trwającego do 30.09.2020r.  Od stycznia 20 oosbowa grupa młodzieży rozpoczęła zajęcia grupowe mające na celu naukę radzenia sobie z emocjami, naukę poprawnej komunikacji oraz poznanie nowych metod radzenia sobie ze stresem.

 Przed..

po..

Program terapii